VİZYONUMUZ

Her iş; önce sadece bir "söz"dür, gerçekleşmesi ise düzenlenmiş bir düşünce"dir.

Her başarılı iş ise, önce
1. kimin,
2. hangi kalitede,
3. ne kadar ürünü -mal veya hizmeti-;
4. nerede ve
5. hangi fiyata;
6. nasıl bir ambalaj içinde,
7. ne sıklıkta almaya hazır olduğunun saptanmasıyla başlar.
Çağdaş Pazarlama İletişiminin ulaştığı son aşamaya göre; kurumların başarısı, Pazarlama İletişiminin başarılı -etkili ve ekonomik-
olmasına; bu da tüm Pazarlama İletişimi unsurlarının birbiriyle uyumlu, birbirinin gücünü destekleyip artıracak biçimde tasarlanması ve uygulanmasına; entegre olmasına bağlıdır.