TEMEL DEĞERLER

  •  Müşterilerimize, yayın kuruluşlarına ve kamuoyuna karşı dürüst olmak.
  •  Müşterilerimize, yayın kuruluşlarına ve kamuoyuna yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemek.
  •  Kamu yetkililerine ve medya mensuplarına, kamuoyunun çıkarlarına aykırı herhangi bir ödül vaat etmemek ve vermemek.
  •  Müşterilerimizle ilgili gizli bilgileri, yasayla belirlenmiş durumlarda ve yasal merciler dışında saklı tutmak;
      kişisel çıkar amacıyla kullanmamak.
  •  Çıkarları çatışan kurum veya kişilere aynı anda hizmet vermemek.