MAESTRO YAYINCILIK

Maestro Yayıncılık, müşterilerinin gerek kurum içine -ortaklarına, çalışanlarına, bayilerine- gerekse kurum dışına -mevcut ve potansiyel müşterilerine, kreditörlerine, ilgili kamuoyu kesimlerine- yönelik periyodik yayınların yanı sıra, tekil veya seri eğitim ve tanıtım kitap projeleri üretir, gerçekleştirir.

Türkiye, "eski dünyanın merkezi" konumuyla, paha biçilmez arkeolojik, tarihi, kültürel, sanatsal ve doğal zenginliklere sahiptir. Bu bilinçle Maestro Yayıncılık; Uygarlık tarihinin önemli bir bölümünü oluşturan Türkiye kültür varlıklarının yurt içinde ve dışında, hak ettiği düzeyde ve kalitede daha geniş biçimde tanıtılması için "Anıtsal" kitap, takvim ve benzeri projeler üretir ve bu projeleri, aynı vizyonu paylaşan kurumların Entegre Pazarlama İletişimi çalışmalarının bir parçası olarak yaşama geçirmek amacındadır.

Maestro Pazarlama İletişimi Grubu'nun tüm çalışanları gibi, Maestro Yayıncılık Proje Ekiplerinin her üyesi de, bu topraklarda yaşamış eski ustalar gibi özveri, titizlik ve alçakgönüllülükle çalışan, "takım çalışması"nın sinerjisini iyi bilen ve her projede bu anlayışı başarıyla yaşama geçiren sanat ve kültür emekçileridir.